Podróżując po Rwandzie w 2018 r miałam szczęście wziąć udział w wielkim wydarzeniu i święcie kraju: w ceremonii nadawania imion gorylom. Ceremonia  popularnie nazywana jest Kwita Izina.

Ceremonia odbywa się każdego roku od 15 lat w Kiningi na terenie ogromnego parku u stóp Parku Narodowego Wulkanów. Imiona nadaje się gorylom urodzonym w ciągu ostatniego roku. Podczas ceremonii w 2018 r, w której uczestniczyłam  nadano imiona 18 małym gorylom.
Każdy mały goryl otrzymuje inne imię i to imię związane jest z miejscem urodzenia, okolicznościami  w jakich się urodziło i przyszłymi oczekiwaniami. Nadane imiona mają zapewnić im pomyślny los. Nazewnictwo goryli ma na celu ułatwienie monitorowania każdego goryla górskiego w kraju. Imiona nadają zaproszone ważne osobistości z całego świata, m.in słynni celebryci. W  2019 r. jedną z ”matek chrzestnych ” była słynna modelka Naomi Campbell. Choć jest to ceremonia dedykowana gorylom, one same (na szczęście) nie pojawiają się na scenie.
Goryle górskie są gatunkami zagrożonymi, podatnymi na ludzkie choroby i nie przywykły do obcowania z tłumami ludzi. Biesiadnicy otrzymują listę imion goryli, a zaproszeni goście czytają  wszystkie imiona i opowiadają o gorylątkach, ich otoczeniu, ich rodzinie, a na wielkim ekranie wyświetlane są ich zdjęcia.

Jest to wielka uroczystość połączona z występami folklorystycznymi, na którą przybywają oficjele, ambasadorzy, prezydent kraju, ekolodzy, celebryci, dygnitarze, podróżnicy i tysiące mieszkańców kraju. Jest to też świętowanie starań Rwandy w zakresie skutecznej ochrony  goryli, wydarzenie, które ma na celu zaprezentowanie niezwykłej pracy Rwandy w dziedzinie ochrony dzikiej przyrody i kultury.

W Rwandzie w Parku Narodowym Wulkanów żyje 10 rodzin goryli górskich, w sumie ponad 350 osobników.

Trekkingi do goryli organizowane są przez cały rok – jednak czasem kilka miesięcy czeka się na pozwolenie gdyż narzucone są limity dzienne ilości osób, które mogą brać udział w trekkingu. Każda z rodzin goryli może być odwiedzana przez max 8 osób dziennie. „Permit” jest na określoną datę i rejon – nie można go zmienić! Niewykorzystany przepada.

Nasze biuro Air Tours Club wraz z partnerem w Rwandzie organizuje takie trekkingi oraz zezwolenia. Jedno i drugie jest dość kosztowne, ale godzinne spotkanie z gorylami (taki jest limit czasowy ) warte jest wszystkiego!
Zobaczenie goryli z bliska, obcowanie z nimi oraz świadomość, że ta wydana suma będzie przeznaczana na ochronę goryli daje dużo radości .

Koniecznie wybierz się do Rwandy. Zorganizujemy Ci niezapomniany wyjazd.